hocinesze

2017\11\15 ricardo

Kis reminiszcencia

Goldfinger (1964)

A Quantum csendje (2008)

Címkék: Bond 007
2017\11\05 ricardo

(...)

Rossz közérzet Hollywoodban. Már hetek óta várom Tamás Gazsi cikkét örömelvről és kapitalista realitáselvről, Erószról és civilizációról, Freudról és Marcuseról.

*

Sziriana. A filmben George Clooney, az ügynök az egyetemista fiával beszélget. A fiú kérdezi: Mondd apa, mi az a munka, amit anya sehol máshol nem csinálhat csak Iránban? Mire a válasz: Ezt már többször megbeszéltük, anyád titkárnő.

*

Az eurózóna dilemmája. Martin Feldstein az eurózóna tagállamainak fiskális koordinációjáról.

Címkék: (...)
2017\10\31 ricardo

Róna & Soros

Róna Péter közgazdász többnyire a ’70-es évek poszt-keynesiánus dogmáival szokta kábítani a népet, következésképp ritkán mond bármi értelmeset, de abban nem téved, hogy Soros György „ellenzi a gazdasági liberalizmust”. Nincs Sorosnak könyve, aminek ne a „piaci fundamentalizmus” volna legfőbb céltáblája (vö. „reflexivitás”, „pozitív visszacsatolás”, „dinamikus egyensúlytalanság”). Csakis azok képzelhetik Sorost a liberális vadkapitalizmus szószólójának, akik kizárólag a Magyar Időkből tájékozódnak.

Címkék: Soros
2017\10\29 ricardo

Yellen & Minsky

A Minsky Meltdown: Lessons for Central Bankers címmel tartott 2009. áprilisi beszédében Janet Yellen azt mondja, a válság hatására — korábbi álláspontját némiképp felülvizsgálva — nyitottabb lett azokra a véleményekre, hogy bizonyos esetekben a jegybanknak közvetlen lépéseket kellene tennie tőzsdebuborék mérséklésére (szemben a hagyományos nézettel, miszerint a jegybanknak pusztán a buborékok makrogazdasági következményeire kell reagálnia). Minsky apropóján ez kissé különös. Minsky maga ui. úgy vélte, a jegybank lehetőség szerint ne cselekedjék túl korán, hanem hagyja, hogy a piac szereplői felismerjék a krízist. Jobb jegybanki politika a piac szereplőit szembesíteni a krízissel, majd végső hitelezőként megakadályozni az eszközárak mély válságot okozó összeomlását, mint bármilyen piaci rendellenességet vagy válságközeli állapotot elhárítani, és ezáltal megerősíteni a befektetői hangulatot. Vagyis Minsky szerint a jegybanknak inkább a válságkezelés a feladata, mint a válság megelőzése.

2017\10\16 ricardo

(...)

(A San Franciscó-i FED elnöke, John Williams inflációs célkövetés helyett árszínvonal-követést javasol. A javasolt rezsimben a monetáris politika nem az inflációs rátának az inflációs céltól történő eltérésére reagálna, hanem az árszínvonal célpályától történő eltérésére, vagyis eltérés esetén nem a kívánatosnak tekintett inflációs rátához kívánna visszatérni, hanem a kívánatos árszínvonalhoz (ún. „múltfüggő monetáris politika”). Más szóval az árszínvonal-célkövetés rendszerében a monetáris politika az árszínvonal hosszú távú pályáját kívánja fenntartani, az árstabilitás (inflációs cél) pedig hosszabb táv átlagában valósulna meg. Bernanke üdvözli az elgondolást, azzal a változtatással, hogy az árszínvonal-követés a „nulla alsó korlát” közelében lépne érvénybe. Meglehet, ez tkp. egyfajta burkolt nGDP célzást jelentene recesszióban, amikor nincs lehetőség kamatot vágni, máskülönben meg maradna az inflációs célkövetés.)

2017\10\11 ricardo

Nobel

Még a bűnözők és szenvedélybetegek is racionálisak és hasznosságmaximalizálók, mondta Becker, és Nobelt kapott érte. Idén Thaler kapta. Nota bene a racionális döntések elméletét népszerűsítő Levitt-Dubner-kötet, a Lökonómia mindössze három évvel korábban, 2005-ben jelent meg a viselkedési közgazdaságtant népszerűsítő Thaler-Sunstein-féle bestseller, a Nudge előtt.

Címkék: Nobel
2017\09\30 ricardo

Malthus & Jánossy

Malthus szerint a pestisjárványok, pusztító természeti katasztrófák, nagy háborúk stb. után a termékenységi ráta jelentősen megnövekszik, és mindaddig fennmarad, amíg a népesség növekedése vissza nem tér a kataklizma előtti trendpályához. Olyan ez, véli Malthus, mintha a természet helyre kívánná állítani a kárt; mintha csak be akarná gyógyítani a katasztrófa okozta sebet. Malthus-féle trendelmélet. :)

Címkék: Malthus