Kocherlakota és a makromodellek állapota

Narayana Kocherlakota, a Federal Reserve Bank of Minneapolis elnöke esszéjében a modern makromodellek rövid fenomenológiáját nyújtja.  Kocherlakota szerint az elmúlt három évtizedben igenis sokat fejlődtek a makromodellek. Ilyen sikernek tekinti K. a ragadós árakat feltételező új-keynesiánus modellek megjelenését úgy általában, valamint a pénz- és tőkepiaci súrlódások felvételét a makromodellekbe, továbbá a kereslet- és kínálatorientált makromodellek egymáshoz való közeledését. Ugyanakkor Kocherlakota rámutat a hiányosságokra: I. a modellekben a piaci súrlódások jellemzően egyik vagy másik piacra korlátozódnak csak (vagy csak a munkaerőpiacra vagy csak a pénzpiacra stb.), II. a pénz- és tőkepiacok modellezése többnyire elnagyolt (pl. egy vagy két pénzügyi eszköz van csak), III. a modellezett sokkok valószerűtlenek és elvontak (K. szerint pl. nagyobb figyelmet kellene fordítani az önbeteljesítő jóslatok mechanizmusa szerint működő eszközbuborékokra).