A nap idézete

Túlélve minden vele szemben támasztott ésszerűtlen vagy épp túlzottan ésszerű elvárást, a gazdaságelmélet fennmarad. E túlélés oka pedig azok az emberi állapotra vonatkozó alapvető igazságok, melyeket elsőként A nemzetek gazdagsága fejtett ki átfogóan. Egyebek közt: 1.) a férfiak és nők túlnyomó többsége természetből fakadóan és változtathatatlanul érdekelt anyagi helyzetének javulásában; 2.) e természetes vágy elnyomása kizárólag erőszakos és siralmas politikákhoz vezet; 3.) amikor e természetes vágy elegendő mozgásteret kap, és a kereskedelmi ügyletek nincsenek gátolva, a gazdaság növekedésnek indul; 4.) e növekedés eredményeképpen végül valóban mindenki helyzete javul, jóllehet egyenlőtlen mértékben és ütemben; 5.) e gazdasági növekedés eredménye a tulajdonnal rendelkező középosztály nagymértékű kiterjedése, ami szükséges (bár nem elégséges) feltétele egy olyan liberális demokráciának, amelyben az emberi jogokat tiszteletben tartják.

Irving Kristol Rationalism in Economics (1980)

Címkék: idézet