(Friedman és Minsky)

(1954-ben Milton Friedman Why the American Economy is Depression-Proof címmel tartott Stockholmban előadást, melyben azt állította, hogy egy kisebb visszaesésnél súlyosabb gazdasági válság az Egyesült Államokban „rendkívül valószínűtlen”. Más szóval a Nagy Válság többé nem fog megismétlődni. Friedman szerint ui. alapvető intézményi változások történtek az amerikai gazdaságban. Mindenekelőtt a kormányzati betétbiztosítási rendszer felállítása 1934-ben, ami képes elejét venni a bankpániknak a lakosság körében. Emellett a FED megtanult a gazdaság legkisebb lassulására azonnali monetáris lazítással válaszolni. De jelentős változásnak tekinti Friedman a kormányzati kiadások nagymértékű növekedését, valamint az "automatikus stabilizátorként" működő szociális segélyeket és egyéb ágazati támogatásokat is. Friedmannel tökéletesen összecseng Hyman Minsky véleménye, aki szerint a II. világháború utáni korszak legfontosabb gazdasági eseménye az volt, ami meg sem történt. Vagyis nem történt újabb Nagy Válság, ami a "Nagy Kormánynak" és a "Nagy Banknak" köszönhető. Friedman előadása ugyanakkor felveti a kérdést: ha az intézményi környezet változása képes stabilizálni a gazdaságot, akkor képes lehet destabilizálni is. És éppen ez volna Minsky munkásságának központi témája: nem lehet a gazdaságot egyszer és mindenkorra válság-állóvá tenni, mert a pénzügyi innovációk rendre új kockázatokat hoznak a pénzügyi rendszerbe. A Nagy Válság nem azért nem ismétlődik meg, mert a Nagy Kormánnyal és a Nagy Bankkal egyszer és mindenkorra válság-állóvá vált az amerikai gazdaság, hanem mert a kormány és a FED minden krízis alkalmával, amit a pénzügyi rendszer átalakulása okoz, megmenti a gazdaságot.)

Címkék: (...)