(Dugin, negyedik elmélet)

(A Dugin-féle új eurazsianizmus dióhéjban: az emberi jogok, individualizmus, demokrácia, parlamentarizmus, kapitalizmus, high-tech, modernizmus stb. kizárólag a nyugati civilizáció termékei, helyi és történelmi jelenségek, ám a globalizáció próbálja mindezeket a teljes emberiségre kiterjeszteni, mint univerzális normákat, azzal a hallgatólagos feltevéssel, hogy más népek és kultúrák értékei tökéletlenek, fejletlenek, ezért a nyugati modellt utánzó modernizáción kell átesniük, ami színtiszta kulturális rasszizmus; a globalizáció tkp. az angolszász etnocentrizmus globális kiterjesztése; az Egyesült Államok által dominált (egypólusú) világ az észak-atlanti civilizáció kulturális imperializmusa; plusz Soros, háttérhatalom, globális pénzszivattyúk. És Dugin megoldása: a felvilágosodás és modernizmus elvetése, spirituális ébredés, Guénon- és Evola-féle tradicionalizmus, civilizációs nagyterek (birodalmak)). Más szóval illiberalizmus, antikapitalizmus, Nyugat-ellenesség, modernitás-ellenesség. Ahogy Putyin mondta: a Szovjetunió összeomlása a 20. század legnagyobb geopolitikai katasztrófája volt. Az új eurazsianizmus a Szovjetunió bukására (illetve a '98-as válságra) adott sértett reakció. A dugini "Negyedik Politikai Elmélet" az új eurazsianizmus (az orosz nagyhatalmi törekvések) zavaros filozófiai alapvetése (ami úgy hápog és totyog, mint a "harmadik politikai elmélet"). Miért írom? Mert Dugin könyve a "Negyedik Politikai Elméletről" immáron idehaza is olvasható. (Rossz nyelvezetű fordításban. Mivel a fordítás alapjául szolgáló kiadás nincs feltüntetve, gyanítom, angolból lett magyarra fordítva, és nem oroszból. Aminek annyiban nincs jelentősége, hogy a kötet potenciális hazai olvasóközönségének Dugin Heidegger (fals) interpretációja jó fordításban sem lenne érthetőbb (előítélet)). (Nota bene Soros György, aki Dugin szerint az atlantista imperializmus kulcsfigurája, 2003-ban (Irak megtámadása után) teljes könyvet szánt az Egyesült Államok szupremáciáját hirdető neokonzervatív ideológia ("Bush-doktrína") ostorozására. Olyan mondatokkal, idézem: "Egy szabad és nyílt társadalomban azonban az emberek maguk döntik el, mit értenek szabadság és demokrácia alatt, és nem egyszerűen Amerikát követik". Vagy: "Az Egyesült Államok nem lehet sem a világ rendőre, sem a keresztapja". "Utópisztikus elképzelés lenne, ha olyan megoldásra törekednénk, amely megszünteti a szuverén államok létét, és nemzetközi intézményekkel cserélné fel azokat". Satöbbi. Emellett Soros támogatja a független nemzetállamok regionális szövetségeit, ami "megalapozna egy kiegyensúlyozottabb világrendet". (Mindez persze merő megtévesztés, vélhetné a nagy tudású Bogár László.) (...)))

(Alexander Dugin orosz filozófus, amint épp egy RPG gránátvetővel a vállán harcol a Heidegger-féle létfelejtés ellen.)

Címkék: (Dugin)