(Žižek)

(A pop-leninista bölcselő, Slavoj Žižek szerint a baloldalnak el kell engednie néhány „tabut”. Például: I.) tévedés az európai emancipációs örökséget elhamarkodottan kulturális imperializmusnak tekinteni; tévedés az „európai értékek” elvetése, mint eurocentrikus kolonializmus stb. (a kommunista emancipáció eszméje, ahogyan azt Marx elképzelte, valójában teljesen „eurocentrikus”) II.)  tévedés eleve protofasiszta vagy rasszista jelenségnek tekinteni azt, ha valaki védelmezi a maga sajátos életmódját; tévedés az, hogy az iszlám bármiféle kritikája iszlamofóbia (a baloldaliaknak meg kell szabadulniuk beteges félelmüktől, hogy az iszlamofóbia bűnébe eshetnek) III.) tévedés azt hinni, hogy a szegénység bármilyen értelemben emancipál; tévedés az, hogy a szegénység vagy a szenvedés jobb emberré tesz (a szegények nem eleve jó emberek).)

Címkék: (Zizek)