(Marxista tízperc)

(Tamás Gáspár Miklós szerint a fiatal Marx tévedett a Kommunista Kiáltványban: nem minden eddigi társadalom története osztályharcok története. Merthogy osztályok kizárólag kapitalista társadalomban vannak, azt megelőzően pedig nem léteztek. Igazán nem akarnék Tamás Gazsinál jobban érteni a marxizmushoz, de az állítása kissé meghökkent. Az ortodox marxista értelmezésben a feudális társadalmak agrártársadalmak, ahol a legfőbb termelőerő a termőföld, következésképp a földbirtokosok adják az uralkodó osztályt. Velük szemben állnak a földbirtok nélküli jobbágyok, mint elnyomott osztály. A feudalizmus politikai felépítménye, a rendi alkotmány a földbirtokon, mint gazdasági alapon nyugszik. A földbirtokosok osztálya kizsákmányolja a jobbágyok osztályát, amennyiben rendelkezik a legfőbb termelőerő fölött; a földbirtokosok és jobbágyok politikai harca osztályharc, ami a földtulajdon körül forog. Satöbbi. És kétségtelen: a feudalizmus minden ízében a földbirtokról szólt. Ráadásul Tamás Gazsi ugyanott azt mondja: a társadalmi osztály a termelőeszközök tulajdonjogához kapcsolódik.)