(Keynesiánus tízperc)

(Keynes tkp. tisztában volt a Robert Higgs-féle rendszerkockázattal (regime uncertainty). Az Általános Elmélet 12. fejezetében azt írja: „Ez sajnos nem csak azt jelenti, hogy a pangások és válságok nagyobbak lesznek, hanem azt is, hogy a gazdasági prosperitás jelentősen függ a politikai és társadalmi légkörtől, ami kedvező az átlagos üzletembernek. Ha egy Labour-kormánytól vagy egy New Dealtől való félelem lehangolja az üzletet, akkor az nem valamilyen ésszerű kalkuláció vagy politikai szándék következménye, hanem pusztán annak, hogy az optimizmus finom egyensúlya megbillent”. Hovatovább már a Roosevelt elnökhöz címzett 1933-as szilveszteri nyílt levelében azt írja Keynes: „Másfelől még egy máskülönben bölcs és szükséges reform is bizonyos szempontból akadályozhatja és bonyolíthatja a gazdasági kilábalást. Mert felborítja az üzleti világ bizalmát, és még azelőtt csökkenti a cselekvés létező motivációit, hogy Önnek ideje lenne másféle motivációkat állítani azok helyére”.)

Címkék: Keynes