hocinesze

2019\11\16 ricardo

Két lemez novemberre: ajánló

Címkék: ajánló
2019\11\12 ricardo

(...)

(A magánadósság számít, lehetne Steve Keen 2017-es könyvének tanulsága röviden. Az adósság szintje és növekedésének üteme egyaránt. Richard Vaguere hivatkozva Keen megállapítja: az elmúlt másfél évszázad minden gazdasági válsága esetében megfigyelhető volt, hogy a válság kirobbanásakor a magánadósság szintje meghaladta az adott ország GDP-jének százötven százalékát, illetve a válság kirobbanását megelőző öt évben a hitelkiáramlás éves mértéke átlagban elérte vagy meghaladta a GDP tizenhét százalékát. Ennek fényében Keen „minskyánus” válságelmélete rögtön adja magát: hitelexpanzió → adósságfelhalmozás → Minsky-pillanat → hitelkiáramlás visszaesése & adósság/tőkeáttétel-leépítése → aggregált kereslet csökkenése → recesszió (válság).)

Címkék: (...)
2019\11\04 ricardo

Az örökös félreértés

Paul Craig Roberts The Failure of Laissez Faire Capitalism c. 2013-as könyvét olvasom. Roberts azt írja: ha a kormány kimenti a csődbe jutott nagy cégeket, akkor bizony megkérdőjeleződik azon állítás, miszerint a kapitalizmus a profit és veszteség által hatékonyan osztja el az erőforrásokat. És valóban: ha kormány kimenti a csődbe jutott nagy cégeket, akkor ezzel aláássa azt, hogy a piac hatékonyan ossza el az erőforrásokat. A kérdés csak az: mégis mi köze van a veszteséges cégek közpénzből történő állami kimentésének a laissez faire kapitalizmushoz? Miért a piac kudarca az, ami egy állami intervenció következménye?

Címkék: kapitalizmus
2019\10\27 ricardo

Vasárnap

Az Eszmélet Zsebkönyvtár új kötetének bemutatója. Krausz köztudottan marxista történész; olyan aki Ivan Dragónak szurkol, miközben a Rocky-filmet (1985) nézi. Nehezen tudom eldönteni, hogy a családias (belterjes) hangulatú könyvbemutatónak melyik pillanat lehet a csúcspontja: az, amikor Artner elvtársnő megállapítja, hogy Vlagyimir Iljics Lenin elméletig bebizonyította, hogy a forradalomnak a perifériáról kell indulnia, vagy az, amikor Bartha elvtársnő — e későkapitalista októberi délutánon — rájön, hogy az imperialisták titokban bepoloskázták az orrlyukát. Nota bene Krausznak van némi igazsága, ami az interjúkötetben is több ízben előjön: a hazai partikuláris (sokszor apologetikus & romantikus-nacionalista) narratívák mellett gyakrabban kellene világtörténelmi kontextusban tárgyalni a magyar történelem meghatározó eseményeit. Na persze Krausz számára az egyetemes-objektív közelítés eleve marxista, és az elfogulatlan humanista történész szükségképpen a történelem (vagyis: az osztályharc) jó oldalán áll, azaz a balon, merthogy „vannak evidenciák”. Ami az Eszmélet Baráti Kör számára kb. azt jelenti, hogy az imperializmus korában, aki nem marxista-leninista, az fasiszta, miként azt Lukács György anno megírta.

Címkék: Krausz Tamás
2019\10\13 ricardo

Vasárnap

Király Júlia vendége Bod Péter Ákos. Kedélyes beszélgetés. (Nota bene a hazai válságkezelésről született írásaiban Bod akkoriban mintha azt sugallta volna, hogy 2008. októberében nem annyira a pénzpiacok, mint inkább „a gazdasági válságkezelésben járatlan miniszterelnök, a nemzetközi pénzvilágot kellően nem ismerő pénzügyminiszter és az újonnan hivatalba lépő jegybanki elnök” estek pánikba. Hiába vártam, nem esett szó erről. (Talán a Surányi beszélgetésben lesz némi vita az MNB devizatartalékáról.))

2019\10\09 ricardo

Szerda

Jack Woddis Mi a neokolonializmus? c. 1967-es kis könyve. Azt mondja: a CIA, mint az amerikai demokrácia felszíne mögötti kvázi-háttérhatalom, mindenhol államcsínyt készít elő a gyarmati elnyomás alól épp csak felszabaduló fejlődő országokban, hogy megbuktassa a regnáló népi-demokratikus, független, haladó kormányokat, melyek aggasztóan gravitálnak a Szovjetunió felé, hogy a helyükre aztán Amerika-barát bábkormányokat segítsen hatalomba, amelyek beengedik az országukba az amerikai imperialista nagytőkét fosztogatni meg kizsákmányolni. És olvasva e leninista okfejtést nem tudok nem Soros Györgyre és a globális háttérhatalomra gondolni, ahogy épp államcsínyt készítenek elő a népi-demokratikus, felszabadító FiDeSz-kormány ellen, hogy aztán Nyugat-barát, migránssimogató bábkormányt ültessenek a dolgozó magyar nép nyakába, ami a migránsok mellett természetesen az imperialista nagytőkét is beengedné kies hazánkba.