Egy kritika kritikája

milty_bacsi_konyve.PNGAz osztrák közgazdasági iskola kritikája szerint a monetaristák tévesen egy mechanisztikus mennyiségi pénzelméletet fogadnak el, ami a pénz semlegességén, a mikro- és makrogazdaság merev elkülönítésén, és a tényleges piaci folyamatok negligálásán alapul. Mindazonáltal az általam nagyra becsült Mises, Hayek és Hazlitt e kritikája teljességgel alaptalan, melynek bizonyításához nincs szükség körmönfont érvekre, elég hozzá az olyan prominens monetarista közgazdászok, mint Irving Fisher, Clark Warburton, Milton Friedman vagy Leland B. Yeager műveinek az elemi ismerete. Úgy vélem, az osztrák iskola cikluselmélete és az üzleti ciklusok monetaristák által képviselt monetáris egyensúlytalanság-elmélete között nem feszül akkora távolság, mint amekkorát az osztrák iskola képviselői láttatni szeretnének. Erről szól kis írásom a Menger blogon. Innen is köszönöm a szerkesztőnek a közlést.